Νέες Προσφορές Μόνο για Φοιτητές
Nova INTERNET Student
Nova INTERNET 24

Μόνο με 17.00€/μήνα

+ ΔΩΡΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Nova INTERNET 50

Μόνο με 22.25€/μήνα

+ ΔΩΡΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε κάθε νέο ξεκίνημα η Nova είναι δίπλα σου… Πρόλαβε τη φοιτητική προσφορά που σου ταιριάζει & θα έχεις Internet σε απίστευτη τιμή!
Αποδεικτικό Φοιτητικής Ιδιότητας

Για την απόκτηση της φοιτητικής προσφοράς Nova INTERNET 50 & Nova INTERNET 24 είναι απαραίτητο ο δικαιούχος φοιτητής να προσκομίσει στα
σημεία πώλησης κάποιο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πάσο, βεβαίωση σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής/βεβαίωσης /βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες (μόνο για τους πρωτοετείς),
ταυτότητα φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση/πιστοποιητικό φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές ή βεβαίωση Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή
βεβαίωση Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή βεβαίωση Ιδιωτικού πανεπιστημίου.
Διευκρινίσεις:
Η προσφορά ισχύει για φοιτητές άνω των 18 ετών
Για τους πρωτοετείς φοιτητές, πριν την έναρξη των εγγραφών είναι αποδεκτή η βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλήνιες
Για εγγεγραμμένους φοιτητές (πρωτοετείς ή άλλων ετών) είναι αποδεκτό το πάσο ή βεβαίωση/πιστοποιητικό εγγραφής/φοίτησης
Προσοχή: Θα πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης του πάσο